New Release

Thân thiện với môi trường

Hình ảnh
NGT cảm thấy trách nhiệm là của nhà sản xuất để đưa ra một lựa chọn tốt hơn, và đặt mực tiêu: Cải tiến sản phẩm để giảm và dần dần, loại nhựa từ quy trình sản xuất. Sản phẩm album ảnh không hạ khả năng lưu hình ảnh . Vì muốn sản phẩm là một giải đáp thật sự và không chỉ là một su hướng nhất thời.  Sản phẩm phải được đưa vào thị trường một cách ngẩu nhiên và thu hồi những phản hồi cúa khách trung thật để cải tiến.

Kích thước Hình ảnh

Photo print size


US

JP

cm

Alias

in

mm

ISO

2R

DSC

6×9

Wallet

2×3

63.5×89

216

3R

L

9×13

Enprint

3'1⁄2×5

89×127

1008

4R

KG

10×15

Postcard

4×6

105×148

216

5R

2L

13×18

Passport

5×7

127×178

1008


Copyright © 2002 - 2021 Nguyen Trac Operating Company, Limited. All Rights Reserved.
Copyright © 2002 - 2021 Nguyen Trac Operating Company, Limited. All Rights Reserved.