New Release

Thân thiện với môi trường

NGT cảm thấy trách nhiệm là của nhà sản xuất để đưa ra một lựa chọn tốt hơn, và đặt mực tiêu:

 1. Cải tiến sản phẩm để giảm và dần dần, loại nhựa từ quy trình sản xuất.
 2. Sản phẩm album ảnh không hạ khả năng lưu hình ảnh.
 3. Vì muốn sản phẩm là một giải đáp thật sự và không chỉ là một su hướng nhất thời. 
  • Sản phẩm phải được đưa vào thị trường một cách ngẩu nhiên và thu hồi những phản hồi cúa khách trung thật để cải tiến.


Sao 2 năm nghiên cứu, ngt đưa đã chào vào thị trường Pola NPO

2020-12-14


Điểm chung của NPO và nhựa là cả hai đều là tổng hợp(không có trong tự nhiên), nhưng nhựa có thể tồn tại trông môi trường cả 1000 năm nhưng chất liệu của NPO thì sẽ phẩn hủy trong 20.

Kết quả

Lục ra thị trường, sản phẩm đã có vài lỗi nhưng sao 1 năm, sản phẩm nhận được nhiệu sự đớn nhận tích cực. Mẫu 2 của NPO: Album Giấy 3RAlbum Giấy 2R được tiến thêm một bước là nhựa dùng tín trên bề mặc đã xuống 1-3%.

Nguyễn Trắc sẽ tiếp tục điều chỉnh công thức nhưng hiện cảm thấy với giá 120000 VND, để lưu hình ảnh 20 năm, thì trước mắc thấy đủ ổn.
NGT cảm ơn mọi khách hàng đã gữi phản hồi cho chung toi.

Khám Phá: Album Giấy 3R

 • Xanh lá
 • Đỏ
 • Vàng
 • Men ngọc
 • Hồng
 • Kaki

@NguyễnTrẵc.com